2016-04-15_161618_20160415161638
  • Description

長庚大學及長庚醫院使用後極力推薦!!!

特色: 

●   
醫療用等級,快速拍攝,即可快速成型
●   
高精度,可達0.2mm
●   
可以在室外作業
●   
可做臉部特徵點之間的量測、面積計算
●   
術前術後,組織表面體積,面積大小計算
●  CB/CBCT
影像整合
●   
可以針對骨頭進行切割與模擬

應用:

●    
整型面積及體積計算
●    
口腔腫瘤體積計算
●    
牙齒矯正
●    
義眼修補
●    
燒燙傷植皮面積計算
●    
嬰兒顱型矯正
●    
多媒體物件掃描
●    
動畫應用