• Description

長庚大學及長庚醫院使用後極力推薦!!!

特色

●   醫療用等級,快速拍攝,即可快速成型
●   高精度,可達0.2mm
●   可以在室外作業
●   可做臉部特徵點之間的量測、面積計算
●   術前術後,組織表面體積,面積大小計算
●  CB/CBCT影像整合
●   可以針對骨頭進行切割與模擬

應用

●    整型面積及體積計算
●    口腔腫瘤體積計算
●    牙齒矯正
●    義眼修補
●    燒燙傷植皮面積計算
●    嬰兒顱型矯正
●    多媒體物件掃描
●    動畫應用