• Description

3DMD是用來量測物體幾何特徵

骨骼長短、腳掌、身體尺寸,作為治療、手術規劃之尺寸參照,僅供研究參考用

 

特色

●   醫療用等級,快速拍攝,即可快速成型
●  
高精度,可達0.2mm
●  
可以在室外作業
●  
可做臉部特徵點之間的量測、面積計算
●  
術前術後,組織表面體積,面積大小計算
●   CB/CBCT
影像整合
●  
可以針對骨頭進行切割與模擬

 

應用

●    整型面積及體積計算
●   
口腔腫瘤體積計算
●   
牙齒矯正
●   
義眼修補
●   
燒燙傷植皮面積計算
●   
嬰兒顱型矯正
●   
多媒體物件掃描
●   
動畫應用