• Description

雙恆電位儀兩通道高靈敏度恆電位儀適合使用碳纖維和超微電極檢測弱電流信號(低至皮安)。它通常用於電流滴定法檢測體內多巴胺。
恆電位儀有兩種通道,使該單元也可以被用作雙恆電位儀(兩個工作電極與一個共同的參比和輔助電極),多巴胺的水平可以在兩個獨立的位置上監控。或者它可以用來執行獨立樣本的重複實驗,每一個都有工作,參比和輔助電極。
它也可以用四電極電壓鉗(有兩個電流通路和兩個電壓傳感參比電極),用於研究離子在膜上或非混相界面上的傳遞。
雙恆電位儀是電絕緣的,可抵抗神經刺激的干擾,接地環路。需要直流供電,如果需要,可以在法拉第籠裡面使用。
雙恆電位儀必須與一個e-corder單元一起使用。推薦e-corder 410。

規格

範圍設置(和理論分辨率)
       10 µA (313 pA) 5 µA (156 pA) 2 µA (62.5 pA)
       1 µA (31.3 pA) 500 nA (15.6 pA) 200 nA (6.25 pA)
       100 nA (3.13 pA) 50 nA (1.56 pA) 20 nA (625 fA)
       10 nA (313 fA) 50 nA (156 fA) 2 nA (62.5 fA)
       1 nA (31.3 fA) 5 nA (15.6 fA) 1 nA (6.25 fA)
       100 pA (3.13 fA) 50 pA (1.56 fA) 20 pA (625 aA)
       10 pA (313 aA) 5 pA (156 aA) 2 pA (62.5 aA)
       1 pA (31.3 aA)
輸入電阻: 10 13 ohm
帶寬: 1 kHz
應用電位: ±2.5 V maximum
合規: 13 V
隔離: 250 Vrms